Pic _hazon

חזון \ אסטרטגיה

טעמן נדל"ן היא חברה משפחתית, אשר שמה דגש רב על
השותפות והמחויבות ההדדית.
החברה, אשר משלבת באופן מושלם בין מקצועיות לחיבור
לקהילה ולצרכיה, חרתה על דגלה את נושא השירות, תוך
הגדרתו כמטרה עליונה - דבר זה בא לידי ביטוי במתן ייעוץ
והכוונה ללקוח לכל אורך הדרך, החל מכניסתו למשרד המכירות
דרך הליך הרכישה והליווי במהלך הבנייה ועד לגמר הפרויקט
ובמהלך שנות הבדק.
בנוסף, דוגלת החברה בשמירה על אמות מידה גבוהות במיוחד
בנושאי אמינות, מילוי התחייבויות ועמידה בלוחות זמנים, מה
שמבטיח ללקוחותיה את החשוב מכל - ביטחון והרבה שקט
נפשי.

החברה מאמינה כי התחדשות עירונית בכלל ופינוי בינוי בפרט הם צורך חיוני של הערים בישראל, החברה פועלת בשנים הקרובות לקידום וביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי הארץ