מחיר למשתכן ושוק חופשי - בית שמש

בחודש דצמבר 2016 זכתה החברה במכרז מחיר למשתכן ברמת בית שמש ד'.

בפרויקט יקומו 7 בניינים בני 188 יח"ד, אשר מתוכם יהיו 116 יח"ד לטובת המחיר למשתכן והיתרה לשוק החופשי.

הפרויקט נמצא בשלבי תכנון מתקדמים להוצאת היתרי בניה