מחיר למשתכן ושוק חופשי - מודיעין

בהמשך לפרויקט "נופים בפארק" במודיעין, בו הייתה טעמן נדל"ן החברה הראשונה הבונה במתחם,

זכתה החברה בחודש מרץ 2017 במכרז נוסף במודיעין מסוג מחיר למשתכן.

הפרויקט המשתרע על פני שני מתחמים בהם ייבנו 230 יח"ד סה"כ ו- 1,600 מ"ר של מסחר

נמצא בשלבי תכנון מתקדמים להוצאת היתרי בניה.

במסגרת המכרז, מיועדות 70% מהדירות למכירה למשתכן ו- 30% לשוק החופשי.

הפרויקט כולו ישלב את שטחי המסחר עם שטחי המגורים,

ובכך יישר קו עם מגמת עיריית מודיעין ועם ערים רבות בארץ ובעולם.