מרכז לוגיסטי

לטעמן מרכזים לוגיסטיים משוכללים ומודרניים במישור אדומים ומעלה אדומים המשגרים את מיטב תוצרת המזון לכל הארץ